Kategoria: Bez kategorii

Postanowienie z dnia 25 czerwca 2024 roku

Wykonując zobowiązanie z dnia 25.06.2024 r. Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kancelaria Radcowska Dorota Karkowska zamieszcza treść postanowienia. Jednocześnie Kancelaria informuje, iż w zakresie niniejszego postępowania współpracuje z radcą prawnym Katarzyną Łakomą.

POSTANOWIENIE Dnia 25 czerwca 2024 r.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into..

To Top