Postanowienie z dnia 25 czerwca 2024 roku

Wykonując zobowiązanie z dnia 25.06.2024 r. Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kancelaria Radcowska Dorota Karkowska zamieszcza treść postanowienia.

Jednocześnie Kancelaria informuje, iż w zakresie niniejszego postępowania współpracuje z radcą prawnym Katarzyną Łakomą.

To Top