dr Edyta Bielak – Jooma

Specjalizacja: prawo danych osobowych, prawo pracy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ), doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją UŁ, Inspektor Ochrony Danych UŁ, of counsel kancelarii Lubasz i Wspólnicy. W latach 2015 – 2019 zajmowała stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych.

Prelegentka w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Autorka licznych opracowań z tego zakresu, poświęconych tej problematyce, m.in. ochronie danych biometrycznych, ochronie danych medycznych, ochronie danych osobowych bezrobotnych, problemom prywatności dzieci, ochronie danych osobowych w działalności Kościołów, kradzieży tożsamości, ochrony danych osobowych whistleblowerów. 

To Top