Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne

Pomoc prawna/ekspertyzy/opinie/legislacja/doradztwo/reprezentacja

Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii stanowią zagadnienia szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego. Nasze doświadczenie pozwoli na pełną analizę zagadnień związanych m.in. z zasadami i trybem dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, warunkami prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych, wymaganiami dotyczącymi reklamy produktów leczniczych, wymaganiami dotyczącymi aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego; organizacji i zasady funkcjonowania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych oraz monitorowania bezpieczeństwa ich stosowania. 

To Top