Pomoc prawna/ekspertyzy/opinie/legislacja/doradztwo/reprezentacja

Prawo podmiotów leczniczych

Swoją pomoc kierujemy do poszkodowanych w następstwie błędów medycznych pacjentów oraz członków rodzin zmarłych pacjentów w następstwie błędów medycznych. Prowadzimy sprawy w zakresie opieki okołoporodowej i szkód doznanych przez dziecko i kobietę w czasie ciąży, porodu i połogu.

Podejmujemy czynności w zakresie odpowiedzialności karnej oraz reprezentacji w postępowaniach cywilnych zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia za doznane szkody i krzywdy psychiczne i fizyczne. 

Prawo zawodów medycznych

Pomagamy i reprezentujemy lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i inne osoby wykonujące zawody medyczne w bieżących sprawach zawodowych i w postępowaniach przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i sądami powszechnymi w zakresie:

Prawo podmiotów leczniczych

W swojej ofercie świadczymy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów leczniczych, działających zarówno w prywatnym jak i publicznym systemie opieki zdrowotnej:

To Top