Prawo własności intelektualnej

Mając na uwadze dynamiczny rozwojów zagadnień związanych z szeroko rozumianą własnością intelektualną. Kancelaria zajmuje się doradztwem prawym w zakresie prawa autorskiego mającego kluczowe znaczenie w działalności gospodarczej, kulturalnej, artystycznej, marketingowej i reklamowej, prawa nowych mediów, znajdującego praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach działalności biznesowej, kulturalnej, promocyjnej i reklamowej oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów (w tym transakcjach zawieranych z wykorzystaniem Internetu, urządzeń mobilnych).

Podejmowana pomoc prawna obejmuje w szczególności:

To Top