left-quote1
Specjalizacja: prawo medyczne, farmaceutyczne, badania kliniczne ubezpieczenia zdrowotne , prawo cywilne, oraz prawo pracy.
właściciel Kancelarii

Dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska, prof. UJ, radca prawny

Od w 2014 r. tytuł doktor habilitowany nauk prawnych. W 2015 r. otrzymałam tytuł Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jestem zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pełnię funkcję Dyrektora Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jestem członkiem Rady Fundacji Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. O 2005 r. współpracuję jako ekspert i wykładowca  w Fundacji Rodzić po Ludzku. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.  W latach 2015 – 2018 Doradca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i jednocześnie przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych; Od 2018 do luty 2021 r. Doradca Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jest założycielką i Prezesem Fundacji Ius Medicinae. Od stycznia 2018 r. pełnię funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie. Byłam członkiem licznych zespołów eksperckich powołanych przez Ministrów Zdrowia na przestrzeni 2014 -2021 r. Działałam też jako członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Aktywnie uczestniczę w kampaniach społecznych organizowanych i prowadzonych przez organizacje pozarządowe na rzecz jakości i bezpieczeństwa w systemie opieki zdrowotnej.

Otrzymałam Nagrodę Rzecznika Praw Pacjenta – Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta 06.11.2018 r. z okazji 10 – lecia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ma zaszczyt być Członkiem Kapituły Konkursy organizowanego przez Fundację Rodzić po Ludzku, Anioły Rodzić po Ludzku.

Jestem Autorką wielu publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianego systemu opieki zdrowotnej.

Kancelaria Karkowska

Zakres usług

Osoby współpracujące z Kancelarią

Wspierają nas

logotyp-fundacji-Ukraina
1
logo

Postanowienie Sądu

Wykonując zobowiązanie z dnia 15.05.2024 r. (data doręczenia 5 czerwca 2024 r.) Sądu

Okręgowego w Krakowie VII Wydział Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kancelaria

Radcowska Dorota Karkowska zamieszcza treść postanowienia.

Jednocześnie Kancelaria informuje, iż w zakresie niniejszego postępowania współpracuje z radcą

prawnym Katarzyną Łakomą.

KANCELARIA KARKOWSKA

Masz pytania ? Zapraszamy do kontaktu

To Top